Aktivni u mirovini

Pon-Pet: 09:00-17:00

Gerontološko Istraživanje

Što je gerontologija

Kao odgovor na progresivno povećanje broja ljudi starije životne dobi i spoznaju kako predstavljaju ranjivu i specifičnu skupinu, nastala je gerontologija. Gerontologija (grčki: geron = starac, logos = znanost) je znanstvena disciplina koja proučava starenje u najširem smislu – kliničke, biološke, ekonomske, socijalne i psihološke aspekte. Gerontologija proučava fizičke, psihičke i socijalne promjene uslijed starenja ljudi, istraživanje samog procesa starenja, istraživanje povezanosti uobičajenog starenja i starenja uslijed bolesti. Prvi pokušaji da se znanstvenom metodom objasni proces starenja pojavili su se u 17. stoljeća,  jedan od prvih istraživača bio je Francis Bacon koji je tvrdio da se pomoću sustavnog opažanja mogu otkriti uzroci starenja.

Razlozi porasta zanimanja za proučavanje starenja mogu se razvrstati u tri skupine:

  • znanstveni –  ljudsku je znatiželju uvijek pobuđivao učinak koji prolazak vremena ostavlja na živim organizmima.
  • osobni – ljudi pokazuju sve više zanimanja za razumijevanje vlastitog razvoja odnosno promjena koje doživljavaju u različitim životnim dobima, pa tako i u starosti.
  • društveni – broj starijih ljudi stalno raste- pa se društvo mora usmjeriti na proučavanje potreba i planiranje skrbi za starije osobe.

Starenje stanovništva postavlja nove zahtjeve na organizaciju društva- s obzirom na specifične potrebe starijih osoba, osobito u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi.

Cilj gerontologije je spoznaja činjenica i važnih procesa za starost i starenje kako bi se unaprijedio položaj osoba starije životne dobi, putem akcija na makro (programi i politike na globalnoj/nacionalnoj razini), mezo (djelovanje u zajednici) i mikro sredini (direktan rad s korisnicima).