Ulaskom u treću životnu dob osoba je izložena određenim promjenama koje se također mogu odraziti na kvalitetu njezina života. Pod tim promjenama podrazumijevaju se odlazak u mirovinu, gubitak bliskih osoba, povećani rizici od bolesti i invalidnosti, financijska ovisnost, funkcionalna nesposobnost, socijalna izolacija, siromaštvo i preseljenje. Takve promjene mogu rezultirati potrebom starijih osoba za pomoći i potporom ne samo obitelji, nego i šire društvene zajednice. Za stariju populaciju, koja se nalazi u posljednjoj fazi života, važna je okolina i socijalni odnosi koje ostvaruju u toj okolini. Isto tako, starije osobe su usmjerene na očuvanje zdravlja (jer ga mnogi gube prisutnošću raznih bolesti) te je važno da su fizički pokretne, društveno aktivne i uključene u zajednicu kako bi se postigla veća kvaliteta života. Danas svjedočimo vremenu u kojem vlada pandemija COVID-19, a koja ima mnoge negativne posljedice na cjelokupnu populaciju, a posebno na starije osobe koje su u većem riziku od zaraze (WHO, 2020.). Pandemija COVID-19 nametnula je svijetu, a posebice starijim osobama mnogo ograničenja koja utječu na njihov život i zadovoljenje nužnih potreba kao što su: slobodno kretanje, socijalni kontakti, odnosi s obitelji i prijateljima, fizička aktivnost itd.

Donošenje određenih mjera kojima se ograničava slobodno kretanje građana te se posebno preporučuje starijim osobama da ne izlaze iz svog kućanstva, odnosno doma za starije (ukoliko su smješteni u instituciju) da smanje ili ograniče obiteljska druženja i okupljanja s ciljem sprječavanja zaraze i mogućeg smrtnog ishoda – znatno su promijenile način života starijih osoba kao i njegovu kvalitetu te mogu imati štetan učinak na mentalno i fizičko zdravlje (Sepúlveda-Loyola i sur., 2020.). Stoga je cilj ovog rada ispitati kvalitetu života starijih osoba koji žive u domu za starije u vrijeme pandemije COVID–19.

Detaljan možete pogledati ovdje.